Şərtlər:
Minimal məbləğ   500 AZN (və yaxud ABŞ dolları / AVRO)
Maksimal məbləğ   Məhdudiyyət yoxdur
Faiz dərəcəsi   Əmanətin müddətindən asılı olaraq, 10%-ə qədər:
     
Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (AZN ilə)
     

Aylıq

  Rüblük
 

Yarım İllik

  İllik
  Müddətin sonunda
    AZN    AZN     AZN    AZN    AZN
3 ay   1   1     -           -   1
6 ay   2   2     2           -   2
9 ay   5   5,1     -   -   6
12 ay   10   10     10   10   10
18 ay   10   10     10   10   10
24 ay   10   10     10   10   10
30 ay   10   10     10   10   10
36 ay   10   10     10   10   10

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (USD ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    USD    USD     USD    USD   USD
3 ay   -   -     -           -   1,5
6 ay   2   2,1     -           -   2,5
9 ay   2,1   2,2     -    -    2,5
12 ay   2,5   2,5     2,5   2,5   2,5
18 ay   2,5   2,5     2,5   2,5   2,5
24 ay   2,5   2,5     2,5   2,5   2,5
30 ay   2,5   2,5     2,5   2,5   2,5
36 ay   2,5   2,5     2,5   2,5   2,5

 

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (EUR ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    EUR    EUR     EUR    EUR   EUR
12 ay   1   1,1     1,1           -   1,2
18 ay   1,1   1,1     1,2           -   1,3
24 ay   1,1   1,2     1,2   1,3   1,3
30 ay   1,2   1,2     1,3          -   1,4
36 ay   1,2   1,3     1,3    1,4   1,5

 
Əmanət vaxtından əvvəl geri götürüldükdə: 


Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    AZN
0 - 89 gün   0%
90 - 179 gün   1%
180 - 269 gün   2%
270 - 359 gün   3%
360 - 539 gün   4%
540 - 1079 gün   5%
Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    USD
0– 179 gün   0%
180 – 359 gün   1%
360 – 719 gün   1.2%
720 – 1079 gün   1.5%

Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    EUR
0– 179 gün   0%
180 – 359 gün   0.5%
360 – 1079 gün   0.75%


Üstünlükləri:


- faiz gəlirlərinin əmanətin müddətinə uyğun seçilməsi məbləğinin 90%-i qədər təcili kredit xətti AZN/USD/EUR əmanətlərinin ADİF tərəfindən sığortalanması

- hesabı üçüncü şəxsin adına açmaq imkanı

- pulsuz plastik kart

- yüksək faiz gəlirləri Muqavilə müddətinin sonunadək əsas məbləğin istənilən hissəsini vaxtından əvvəl məxaric etmək imkanı. Əsas məbləğin qalıq hissəsinə müqavilə şərtlərində qeyd olunan faizlərin hesablanması.

- Müştəri, özünün cari hesabına bağlı olan pulsuz plastik kart alır və əmanət üzrə hesablanan faizləri Banka gəlmədən plastik kart vasitəsilə ATM-lərdən çıxarmaq imkanı qazanır;Əmanətin məbləği (AZN/USD/EUR)   Plastik kartın növü
500 – 4 999   Visa Electron və ya Mastercard Maestro
5 000 – 19 999   Visa Classic və ya Mastercard Standard
20 000 – 49 999   Visa Gold və ya Mastercard Gold
50 000 və artıq   Mastercard Platinum və Visa Platinum
     
Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   VISA Infinite
   Yubiley kartları
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Limitlər
   Card-to-card
   Cash by Code
   PIN Change
   MasterCard Money Send
   3D Secure xidməti
   POS Credit xidməti
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
   Avans əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış
 
Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru