Plastik kartın alınması və kart itirldikdə bərpası: 1 illik 2 illik 3 illik Kart paketi**/***
Bakıda Regionda - - -
(AZN) (AZN) (AZN) -
VISA Classic / Mastercard Standard 20 14 25 35 32
Masterdcard Maestro 10 7 15 20 16
VISA Gold / Mastercard Gold 35 24 45 65 56
VISA Platinum / Mastercard Platinum 100 70 150 200 160
VISA İnfinite 200 - 250 300 -
Mastercard World Elite 200 - 250 300 -

Əlavə kart üzrə tariflər*   AZN
VISA Classic / Mastercard Standard   16
VISA Gold / Mastercard Gold   28
VISA Platinum / Mastercard Platinum   80
VISA İnfinite   160
Mastercard World Elite   160

Kart uzadıldıqda   1 illik (AZN)   2 illik (AZN)   3 illik (AZN)
VISA Classic / Mastercard Standard   16   20   28
VISA Gold / Mastercard Gold   28   36   52
VISA Platinum / Mastercard Platinum   80   120   160
VISA İnfinite   160   200   240
Mastercard World Elite   160   200   240


Kartın təcili sifarişi   1 illik (AZN)   2 illik (AZN)   3 illik (AZN)
VISA Classic / Mastercard Standard   10   10   10
VISA Gold / Mastercard Gold   10   10   10
VISA Platinum / Mastercard Platinum   15   15   15
VISA İnfinite   pulsuz   pulsuz   pulsuz
Mastercard World Elite   pulsuz   pulsuz   pulsuz

QEYD: Bütün region filiallarında kartın sifarişi zamanı - (2, 3 illik, əlavə kart və kart uzadılması), cədvəldə qeyd edilən tariflərə 30% endirim tətbiq edilir.


Nağd vəsaitin çıxarılmasına görə komisyon haqqı
Amrahbank ASC-nin ATM və ofislərindən
debet kartlar üzrə 
  Çıxarılan məbləğdən AZN - 0.5% USD/EUR -1% (min. 1 AZN/USD/EUR)
Amrahbank ASC-nin ATM və ofislərindən
kredit kartlar üzrə 
  Çıxarılan məbləğdən AZN - 1%
USD/EUR -1% (min. 1 AZN/USD/EUR)
AzeriCard şəbəkəsində digər ATM və ofislərdən   Çıxarılan məbləğdən 1.5% (min. 2.00 AZN/USD/EUR)
Digər bankların ATM-lərindən   Çıxarılan məbləğdən 1.5% (min. 3.50 AZN, 3.00 USD/EUR)
Digər bankların ofislərindən   Çıxarılan məbləğdən 1.5% (min. 5 AZN/USD və ya 4.50 EUR)
Digər komisyon haqları:    
Alış-veriş əməliyyatları   0%
Konvertasiya haqları:

EUR valyutası istisna olmaqla ölkədaxili və ölkəxarici bütün AZN hesablı plastik kartlardan digər valyutalara 

AZN hesablı plastik kartlardan  EUR valyutasına
 
EUR hesablı plastik kartlar istisna olmaqla digər valyutalı kartlardan AZN valyutasına

EUR hesablı plastik kartlardan AZN valyutasına 

Multivalyuta əməliyyatları 
 


0.5%


0.5%


0.5%


0.5%


0.5%
"Unique" tipli əməliyyatlar    2% (min. 5 AZN/USD və ya 4 EUR)
Azərbaycan Respublikası ərazisində gömrük rüsumlarının ödənilməsi   0.2% (min. 0.50 AZN/USD/EUR)
Kartdan-karta köçürmələr (göndərilmə)   0.5% (min. 0.50 AZN/USD/EUR)
Kartdan-karta köçürmələr (daxilolma) AZN, maaş və depozit kartına   1% (min. 1 AZN/USD və ya 0,8 EUR)
Depozit girovu ilə verilən kredit kartları   Pulsuz
SMS Notification (aylıq)   1.30 AZN
PİN Tries (pinin 3 dəfə səhv yığılması)   1 AZN
Pin Change   2 AZN
Cash by Code   0.5 (min 0.5 AZN/USD)
Etiraz əməliyyatlarına görə

10-500 USD
501-1000 USD
1001 USD və yuxarı
 

10 USD
 20 USD
 30 USD
Internet Bank (illik)   2 AZN
Mobil Bank (illik)   2 AZN

* Əlavə kartın statusu əsas kartdan yuxarı olmamalıdır. Əks halda kartın adi satış qiymətinə uyğun olmalıdır. VISA Infinite sahiblərinə əlavə kart qismində yalnız VİSA İnfinite və VİSA/Mastercard Platinum verilə bilər. 

** Bir ödəniş sisteminə aid kart alındıqda ona statusu eyni olan digər ödəniş sisteminin kartı verilə bilər. Əks halda kartın satış tarifinə uyğun olmalıdır.

*** Kart paketi nəcə hesablanır? Hər 2 kartın qiymətinin cəmindən 20% məbləğ çıxılır.

**** Bank müştərilərə məlumat vermədən plastik kart tariflərində dəyişiklik edə bilər.

***** Bank Tariflərdə qeyd olunmayan əməliyyatlar üzrə fərdi qaydada komissiyaların təyin edilməsi hüququna malikdir.


Axtarış
 
Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru