Plastik kartın alınması və kart itirldikdə bərpası:   1 illik
(AZN)
  2 illik
(AZN)
  3 illik
(AZN)
Kart paketi**/***
(AZN)
VISA Electron   10   15   20   16
VISA Classic   20   25   35   32
VISA Gold   35   45   65   56
VISA Platinum   100   150   200   160
VISA İnfinite   300   400   450    
Mastercard Maestro   10   15   20   16
Mastercard Standard   20   25   35   32
Mastercard Gold   35   45   65   56
Mastercard Platinum   100   150   200   160


Əlavə kart üzrə tariflər*   AZN
VISA Electron   8
VISA Classic   16
VISA Gold   28
VISA Platinum   80
VISA İnfinite   160
Mastercard Maestro   8
Mastercard Standard   16
Mastercard Gold   28
Mastercard Platinum   80

Kart uzadıldıqda   1 illik (AZN)   2 illik (AZN)   3 illik (AZN)
VISA Electron   8   12   16
VISA Classic   16   20   28
VISA Gold   28   36   52
VISA Platinum   80   120   160
VISA İnfinite   160   200   240
Mastercard Maestro   8   12   16
Mastercard Standard   16   20   28
Mastercard Gold   28   36   52
Mastercard Platinum                     80                    120                    160


Kartın təcili sifarişi   1 illik (AZN)   2 illik (AZN)   3 illik (AZN)
VISA Electron   5   5   5
VISA Classic   10   10   10
VISA Gold   10   10   10
VISA Platinum   15   15   15
VISA İnfinite   pulsuz   pulsuz   pulsuz
Mastercard Maestro   5   5   5
Mastercard Standard   10   10   10
Mastercard Gold   10   10   10
Mastercard Platinum                     15                     15                     15

Nağd vəsaitin çıxarılmasına görə komisyon haqqı
Amrahbank ASC-nin ATM və ofislərindən
debet kartlar üzrə 
  Çıxarılan məbləğdən AZN - 0.5% USD/EUR -1% (min. 1 AZN/USD/EUR)
Amrahbank ASC-nin ATM və ofislərindən
kredit kartlar üzrə 
  Çıxarılan məbləğdən AZN - 1%
USD/EUR -1% (min. 1 AZN/USD/EUR)
AzeriCard şəbəkəsində digər ATM və ofislərdən   Çıxarılan məbləğdən 1.5% (min. 2.00 AZN/USD/EUR)
Digər bankların ATM-lərindən   Çıxarılan məbləğdən 1.5% (min. 3.50 AZN, 3.00 USD/EUR)
Digər bankların ofislərindən   Çıxarılan məbləğdən 1.5% (min. 5 AZN/USD və ya 4.50 EUR)
Digər komisyon haqları:    
Alış-veriş əməliyyatları   0%
Konvertasiya haqları:

EUR valyutası istisna olmaqla ölkədaxili və ölkəxarici bütün AZN hesablı plastik kartlardan digər valyutalara 

AZN hesablı plastik kartlardan  EUR valyutasına
 
EUR hesablı plastik kartlar istisna olmaqla digər valyutalı kartlardan AZN valyutasına

EUR hesablı plastik kartlardan AZN valyutasına 

Multivalyuta əməliyyatları 
 


0.5%


0.5%


0.5%


0.5%


0.5%
"Unique" tipli əməliyyatlar    2% (min. 5 AZN/USD və ya 4 EUR)
Azərbaycan Respublikası ərazisində gömrük rüsumlarının ödənilməsi   0.2% (min. 0.50 AZN/USD/EUR)
Kartdan-karta köçürmələr (göndərilmə)   0.5% (min. 0.50 AZN/USD/EUR)
Kartdan-karta köçürmələr (daxilolma) AZN, maaş və depozit kartına   1% (min. 1 AZN/USD və ya 0,8 EUR)
Depozit girovu ilə verilən kredit kartları   Pulsuz
SMS Notification (aylıq)   1.30 AZN
PİN Tries (pinin 3 dəfə səhv yığılması)   1 AZN
Pin Change   2 AZN
Cash by Code   0.5 (min 0.5 AZN/USD)
Etiraz əməliyyatlarına görə   10 AZN
Internet Bank (illik)   10 AZN
Mobil Bank (illik)   10 AZN

* Əlavə kartın statusu əsas kartdan yuxarı olmamalıdır. Əks halda kartın adi satış qiymətinə uyğun olmalıdır. VISA Infinite sahiblərinə əlavə kart qismində yalnız VİSA İnfinite və VİSA/Mastercard Platinum verilə bilər. 

** Bir ödəniş sisteminə aid kart alındıqda ona statusu eyni olan digər ödəniş sisteminin kartı verilə bilər. Əks halda kartın satış tarifinə uyğun olmalıdır.

*** Kart paketi nəcə hesablanır? Hər 2 kartın qiymətinin cəmindən 20% məbləğ çıxılır.

**** Bank müştərilərə məlumat vermədən plastik kart tariflərində dəyişiklik edə bilər.

***** Bank Tariflərdə qeyd olunmayan əməliyyatlar üzrə fərdi qaydada komissiyaların təyin edilməsi hüququna malikdir.


Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   VISA Infinite
   Yubiley kartları
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Limitlər
   Card-to-card
   Cash by Code
   PIN Change
   MasterCard Money Send
   3D Secure xidməti
   POS Credit xidməti
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
   Avans əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış