Məbləğ
 
300 - 10,000  AZN
Kredit xətti   10,000 Azn (60 ay)
Valyuta   AZN, USD, EUR
Müddət   3-24 ay
İllik faiz dərəcəsi (aylıq annuitet, sərbəst qrafik) /FİFD:   24-33%
Komissiya:   3000 manatadək 2%, 3000-dən yuxarı 1%  (min. 10 AZN)
Sığorta haqqı:   0
Faktiki illik faiz dərəcəsi (FİFD):   FİFD-in  standart düsturu ilə hesablansın
Güzəşt müddəti:   Müddəti özümüz seçə bilək
Cərimə faizi:   Gecikdirilmiş məbləğə görə - müqavilə üzrə illik faiz dərəcəsi + illik 10%
Təminat:   Zamin


Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   VISA Infinite
   Yubiley kartları
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Card-to-card
   Cash by Code
   PIN Change
   MasterCardMoneySend
   3D Secure xidməti
   POS Credit xidməti
   Mastercard Priceless Specials
   Visa ilə imtiyazlar dünyası
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
   Avans əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış