Şərtlər:
Minimal məbləğ   50 AZN (və yaxud ABŞ dolları / AVRO)
Maksimal məbləğ   Məhdudiyyət yoxdur
Faizlərin ödənilməsi    Aylıq

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (AZN ilə)
     

Aylıq

  Rüblük
 

Yarım İllik

  İllik
  Müddətin sonunda
    AZN    AZN     AZN    AZN    AZN
3 ay   -   -     -           -   9
6 ay   11.5   11,6     -           -   12
9 ay   12.5   12,6     -           -   13
12 ay   15   15     15           -   15
18 ay   15   15     15           -   15
24 ay   15   15     15     15   15
30 ay   15   15     15          -   15
36 ay   15   15     15    15   15

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (USD ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    USD    USD     USD    USD   USD
3 ay   -   -     -           -   3
6 ay   3   3     -           -   3
9 ay   3   3     -           -   3
12 ay   3   3     3           -   3
18 ay   3   3     3           -   3
24 ay   3   3     3    3   3
30 ay   3   3     3          -   3
36 ay   3   3     3    3   3

 

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (EUR ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    EUR    EUR     EUR    EUR   EUR
3 ay   -   -     -           -   1
6 ay   1.5   1,6     -           -   1.7
9 ay   2   2,1     -           -   2.5
12 ay   3   3     3           -   3
18 ay   3   3     3           -   3
24 ay   3   3     3    3   3
30 ay   3   3     3          -   3
36 ay   3   3     3    3   3

Üstünlükləri:

- Müştəriyə əmanətin əsas məbləğinə, 20 AZN/USD/ AVRO-dan az olmamaq şərti ilə əlavə vəsaitlər mədaxil etmək imkanı verilir.

Qeyd: Muqavilə müddətinin bitməsinə 6 aydan az vaxt qaldığı halda, əmanət məbləğinə aylıq əlavə  edilən mədaxil(lər)in həcmi bu əmanətin ilkin məbləğinin 5 mislindən artıq olmamalıdır.

Məsələn, Müştəri ilkin məbləği 100 AZN/USD/AVRO olmaqla 18 ay müddətinə “Güvən” əmanəti yerləşdiribsə,1-12 ci aylar arasında əmanətin üzərinə istənilən məbləği əlavə edə bilər. 13-cü aydan başlayaraq hər ay maksimum 500 AZN/USD/AVRO əlavə edə bilər

– Müştəri əmanətin məbləğinin 90%-i həcmində təcili kredit xətti almaq hüququna malikdir;
– Müştəri, özünün cari hesabına bağlı olan pulsuz plastik kart alır və əmanət üzrə hesablanan faizləri Banka gəlmədən plastik kart vasitəsilə ATM-lərdən çıxarmaq imkanı qazanır;
- Hesabı üçüncü şəxsin adına açmaq imkanı var.

 

Əmanətin məbləği (AZN/USD/EUR)   Pulsuz plastik kartın növü
500 – 4 999   Visa Electron və ya Mastercard Maestro
5 000 – 19 999   Visa Classic və ya Mastercard Standard
20 000 – 49 999   Visa Gold və ya Mastercard Gold
 50 000 və artıq   Mastercard Platinum

 

Əmanət vaxtından əvvəl geri götürüldükdə  

Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    AZN
0– 29 gün   1%
30 – 89 gün   3%
90 – 179 gün   6%
180 – 269 gün   9%
270 - 359 gün   12%
360 gündən artıq   15%

 

Əmanətin müddəti           
Hesablanan faizlər
   
USD/EUR
1 – 179 gün   0
180 – 269 gün   1%
270 – 359 gün   1,5%
360 – 719 gün   2%
720-1079 gün   2,5%
Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   Yubiley kartları
   Fankart
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Card-to-card
   Visa ilə imtiyazlar dünyası
   Cash by Code
   PIN Change
   3D Secure xidməti
   MasterCardMoneySend
   POS Credit xidməti
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
   Daxıl əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış