Şərtlər:
Minimal məbləğ   50 AZN (və yaxud ABŞ dolları / AVRO)
Maksimal məbləğ   Məhdudiyyət yoxdur
Faizlərin ödənilməsi    Əmanətin müddətindən asılı olaraq, 14%-ə qədər

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (AZN ilə)
     

Aylıq

  Rüblük
 

Yarım İllik

  İllik
  Müddətin sonunda
    AZN    AZN     AZN    AZN    AZN
3 ay   3   3     -           -   3
6 ay   4   4     4           -   4
9 ay   7   7,1     -           -   8
12 ay   12   12,1     12,3    12,5   12,5
18 ay   12,2   12,3     12,4    12,6   12,7
24 ay   12,5   12,6     12,7    12,8   13
30 ay   12,7   12,8     12,9    13   13,2
36 ay   13   13,1     13,2    13,3   14

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (USD ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    USD    USD     USD    USD   USD
3 ay   -   -     -           -   2
6 ay   2,5   2,6     -           -   3
9 ay   2,6   2,7     -           -   3
12 ay   3   3     3   3   3
18 ay   3   3     3   3   3
24 ay   3   3     3   3   3
30 ay   3   3     3   3   3
36 ay   3   3     3   3   3

 

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (EUR ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    EUR    EUR     EUR    EUR   EUR
12 ay   1   1,1     1,1           -   1,2
18 ay   1,1   1,1     1,2           -   1,3
24 ay   1,1   1,2     1,2    1,3   1,3
30 ay   1,2   1,2     1,3          -   1,4
36 ay   1,2   1,3     1,3    1,4   1,5


Üstünlükləri:

 - faiz gəlirlərinin əmanətin müddətinə uyğun seçilməsi məbləğinin 90%-i qədər təcili kredit xətti AZN/USD/EUR əmanətlərinin ADİF tərəfindən sığortalanması

- hesabı üçüncü şəxsin adına açmaq imkanı

- pulsuz plastik kart

- yüksək faiz gəlirləri

- Müştəriyə əmanətin əsas məbləğinə, 20 AZN/USD/ AVRO-dan az olmamaq şərti ilə əlavə vəsaitlər mədaxil etmək imkanı verilir. Muqavilə müddətinin sonuna 6 ay qalanadək aylıq əsasda ilkin məbləğin maksimum 2 misli həcmində əlavə yatırım imkanı.

- Müştəri, özünün cari hesabına bağlı olan pulsuz plastik kart alır və əmanət üzrə hesablanan faizləri Banka gəlmədən plastik kart vasitəsilə ATM-lərdən çıxarmaq imkanı qazanır;

 

Əmanətin məbləği (AZN/USD/EUR)   Pulsuz plastik kartın növü
500 – 4 999   Visa Electron və ya Mastercard Maestro
5 000 – 19 999   Visa Classic və ya Mastercard Standard
20 000 – 49 999   Visa Gold və ya Mastercard Gold
 50 000 və artıq   Mastercard Platinum və Visa Platinum

 

Əmanət vaxtından əvvəl geri götürüldükdə  


Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    AZN
0 - 89 gün   0%
90 - 179 gün   1%
180 - 269 gün   2%
270 - 359 gün   3%
360 - 539 gün   4%
540 - 1079 gün   5%
Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    USD
0– 179 gün   0%
180 – 359 gün   1%
360 – 719 gün   1.20%
720 – 1079 gün   1.5%

Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    EUR
0– 179 gün   0%
180 – 359 gün   0.50%
360 – 1079 gün   0.75%
Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   VISA Infinite
   Yubiley kartları
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Limitlər
   Card-to-card
   Cash by Code
   PIN Change
   MasterCard Money Send
   3D Secure xidməti
   POS Credit xidməti
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
   Avans əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış