Məbləğ   20 000-1 000 000 AZN (və ya USD ekvivalenti)  
Təminat   Daşınmaz əmlak (ev, mənzil, qeyri-yaşayış sahəsi, torpaq), nəqliyyat vasitəsi, 3-cü şəxslərin zaminliyi
 
Yaş həddi   minimum 18 yaş  
Müddət   48 aya qədər
Faiz dərəcəsi   18 - 22 % (USD ilə 10-15%)
Komissiya haqqı   1 %
FIFD   18% - 23% 
Güzəşt müddəti    12 ayadək

              

Üstünlüklərimiz:
- Kreditin verilməsi ilə bağlı qərar 3-4 gün ərzində verilir;

- Sərfəli faiz dərəcələri;
- Girovların professional şirkətlər tərəfindən qiymətləndirilməsi (girovlara real bazar qiymətinin qoyulması);

- Faizlərin gündəlik hesablanması (kredit tam bağlanarkən yalnız həmin günə hesablanan faiz ödənilir);
- Əlverişli girov şərtləri (istənilən növ girovun mövcudluğu);
- Güzəşt müddəti və fəaliyyətə uyğun ödəniş planı (anuitet və ya dəyişən qrafiklə);
- Paralel kreditlerin mövcudluğu.


Cari hesablara xidmət
Biznes kreditləri
   Kiçik və Orta Biznes Kreditləri
   Fərdi sahibkarlıq kreditləri
Depozitlər
Strukturlaşdırılmış maliyyələşdirmə
Sənədli əməliyyatlar
FATCA
İdxal və ixracatçılara
Axtarış