Məbləğ:   Kredit milli valyutada olduğu halda depozit məbləğinin 90%-i.  Kredit və yaxud depozit xarici valyutada olduqda  LTV ( kreditin məbləği + komissiya+kreditin faizi ) depozit mebleğinin 90%
Kredit xətti:    
Valyuta:   AZN, USD, EUR
Müddət:   0 gün -depozit müddətinin bitməsinə qədər
İllik faiz dərəcəsi (aylıq annuitet, sərbəst qrafik) FİFD:   depozit faizi +5%
Komissiya:   0%
Sığorta haqqı:   0
Faktiki illik faiz dərəcəsi (FİFD):   FİFD-in  standart düsturu ilə hesablansın
Güzəşt müddəti:   Müddəti özümüz seçə bilək
Cərimə faizi:   0%
Təminat:   Əmanət, zamin
Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   VISA Infinite
   Yubiley kartları
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Card-to-card
   Cash by Code
   PIN Change
   MasterCardMoneySend
   3D Secure xidməti
   POS Credit xidməti
   Mastercard Priceless Specials
   Visa ilə imtiyazlar dünyası
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
   Avans əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış