Məbləğ:   300-20,000 AZN
Kredit xətti:    
Valyuta:   AZN, USD, EUR
Müddət:   3-24 ay
İllik faiz dərəcəsi (aylıq annuitet, sərbəst qrafik) /FİFD:   3000-5000 AZN - 30%
5001-10,000 AZN - 28%
10,001-20,000 AZN - 27%
Komissiya:   5000 manatadək 2%, 5000 manatdam yuxarı 1%
Sığorta haqqı:   0
Faktiki illik faiz dərəcəsi (FİFD):   FİFD-in  standart düsturu ilə hesablansın
Güzəşt müddəti:   Müddəti özümüz seçə bilər
Cərimə faizi:   Gecikdirilmiş məbləğə görə - müqavilə üzrə illik faiz dərəcəsi + illik 10%
Təminat:   Qızıl və zinət əşyaları.  LTV  əmsalı ( kreditin məbləği + komissiya+kreditin faizi ) girovun dəyərinin  max 70% qədər
Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   VISA Infinite
   Yubiley kartları
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Card-to-card
   Cash by Code
   PIN Change
   MasterCardMoneySend
   3D Secure xidməti
   POS Credit xidməti
   Mastercard Priceless Specials
   Visa ilə imtiyazlar dünyası
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
   Avans əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış