Məbləğ:   3000-50,000 AZN
Kredit xətti:   100,000 AZN
Valyuta:   AZN
Müddət:   3-48 ay
İllik faiz dərəcəsi (aylıq annuitet, sərbəst qrafik) /FİFD:   22%-dən başlayaraq
Komissiya:    3%-dək
Təminat:   Daşınmaz əmlak 
Axtarış