Şərtlər: 
Minimal məbləğ   1000 AZN/ ABŞ dolları / AVRO
Maksimal məbləğ   Məhdudiyyət yoxdur
Faiz dərəcəsi    AZN ilə 9%, ABŞ dolları ilə 3%, AVRO ilə 1.2%
Müddət   12 ay


Üstünlükləri:

Faizləri əmanət müddətinin əvvəlində almaq imkanı 
Məbləğinin 75%-i qədər təcili kredit xətti 
AZN/USD/EUR əmanətlərinin ADİF tərəfindən sığortalanması
Hesabı 3-cü şəxsin adına açmaq imkanı
Yüksək faiz gəlirləri

 

Əmanət vaxtından əvvəl geri götürüldükdə  


Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    AZN
0– 89 gün   0%
90 – 179 gün   1%
180 – 359 gün   4%
Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    USD
0– 179 gün   0%
180 – 359 gün   1%
Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    EUR
0– 359 gün   0%

Digər şərtlər:

Əmanət üzrə yatırım imkanı verilmir. 
Faizlər ancaq nağd şəkildə müştəriyə verilir. 
Əmanət üzrə plastik kart hədiyyə olunmur.
Əmanət hədiyyə festivalında iştirak etmir. 
 
Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   VISA Infinite
   Yubiley kartları
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Card-to-card
   Cash by Code
   PIN Change
   MasterCardMoneySend
   3D Secure xidməti
   POS Credit xidməti
   Mastercard Priceless Specials
   Visa ilə imtiyazlar dünyası
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
   Avans əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış