Məbləğ
 
300 - 10,000  AZN
Kredit xətti   10,000 Azn (60 ay)
Valyuta   AZN, USD, EUR
Müddət   3-24 ay
İllik faiz dərəcəsi (aylıq annuitet, sərbəst qrafik) /FİFD:   24-33%
Komissiya:   3000 manatadək 2%, 3000-dən yuxarı 1%  (min. 10 AZN)
Sığorta haqqı:   0
Faktiki illik faiz dərəcəsi (FİFD):   FİFD-in  standart düsturu ilə hesablansın
Güzəşt müddəti:   Müddəti özümüz seçə bilək
Cərimə faizi:   Gecikdirilmiş məbləğə görə - müqavilə üzrə illik faiz dərəcəsi + illik 10%
Təminat:   Qızıl və zinət əşyaları. LTV əmsalı (kreditin məbləği + komissiya + kreditin faizi) girovun dəyərinin max 70%
 
Axtarış